Taidesalonki 2017

Elina Försti, Krista Kortelainen, Tiina Lamminen, Henrika Lax, Markus Tuormaa, Aino Ulmanen

13.5. – 31.5.2017

Ruoveden maisema – Ruovesiprojektet

Paikan henki ei synny aatteellisesti ylevöityneessä katseessa tai fyysisessä kokemuksessa. Paikkakokemuksen erityisyys syntyy ihmisten seurassa. Työskennellään ja tehdään suunnitelmia. Syödään, juodaan ja peseydytään yhdessä: jutellaan, keskustellaan ja juorutaan. Väsytään yhdessäoloon. Taiteilijasymposiumin haaste ja hauskuus on tuoda oma näkemys vertaiseen seuraan.

Taidesalongin näyttelyn taiteilijat ovat työskennelleet Pekkalan kartanossa, Ruovedellä  2010, 2014, 2015, 2016. Ruoveden paikkakuntaan voidaan liittää kansallistunne, siellä työskentelivät taidemaalarit Akseli Gallen-Kallela (1865–1931) ja Ellen Thesleff (1869–1954). Hämäläisissä maisemissa retkeilivät esimerkiksi Werner Holmberg (1830–1860) ja Lauri Anttila (1938–).

Näyttelyn taiteilijat ovat tehneet havaintoja ja työskennelleet yhdessä: Plein air, ulkoilman muuttuvissa olosuhteissa. On mietitty samoja aiheita, yhdessä paikassa. Taiteilija antaa maisemalle erilaisia painotuksia. Maisema on. Maisema on joko tai. Se on syy ja väline toteuttaa taiteilijan kutsumusta. Näyttelyn teokset ovat monin tavoin erilaisia. Vuorovaikutuksessa ne ehdottelevat uusia asioita ja kuplivat monin tasoin.

                               Ruoveden maisema (2013 –2016) on paikkaan, maisemamaalaukseen sitoutunut projekti. Taiteilijasymposiumiin osallistui Ruovedellä, Pekkalan kartanossa parikymmentä taiteilijaa Suomesta, Saksasta ja Unkarista. Vuosittaisia tapahtumia olivat myös harrastajakurssit ja taiteen seminaarit. Taiteilijoilla on ollut useita yhteisnäyttelyitä ja työskentelystä on julkaistu kaksi luetteloa. Taiteilijasymposiumit mahdollisti Sigurd Frosteruksen säätiön tuki.

Ruoveden maisema – Ruovesiprojektet

Platsens anda – genius loci – föds inte i en ideologiskt upphöjd blick eller ur en fysisk upplevelse. Den speciella platskänslan föds bland människor. Man jobbar och planerar. Man äter, dricker och badar tillsammans: man pratar, diskuterar och skvallrar. Man tröttnar på samvaron. Utmaningen och det roliga med ett konstnärssymposium är att föra fram det egna synsättet bland gelikar.

Konstnärerna i utställningen på Konstsalongen har arbetat på Pekkala gård i Ruovesi 2010, 2014, 2015, 2016. En nationalkänsla kan förknippas med Ruovesi. Konstnärerna Akseli Gallen-Kallela (1865-1931) och Ellen Thesleff (1869-1954) arbetade där. T.ex. Werner Holmberg (1830-1860)  och Lauri Anttila (1938-) har gjort utfärder i det tavastländska landskapet.

Utställningens konstnärer har gjort iakttagelser och arbetat tillsammans i det frias växlande förhållanden. Man har funderat på samma motiv på ett och samma ställe. Konstnären ger landskapet olika betoningar. Landskapet finns till. Landskapet är antingen eller. Det är upphovet till och medlet att förverkliga konstnärens mission. Verken på utställningen är olika på många sätt. I växelverkan föreslår de nya lösningar och bubblar mångbottnat.

                      Ruovesilandskapet är ett till orten bundet landskapsmåleriprojekt. I symposiet i Ruovesi på Pekkala gård deltog ett tjugotal konstnärer från Finland, Tyskland och Ungern. Amatörkurser förekom också årligen och likaså konstseminarier. Konstnärerna har hållit flera gemensamma utställningar och två kataloger har publicerats om arbetet. Ett stöd från Sigurd Frosterus stiftelse har möjliggjort symposierna.