Galleria Norra Dörren 2016

Norra Dörren  11.5–4.6.2016

må–fre kl. 10–15, lö kl. 12–15

Lamminen, Tuormaa ja Ulmanen

Olemme työskennelleet yhdessä Ruovedellä, Pekkalan kartanossa vuosina 2010 Ellen Thesleff symposiumissa ja 2014–2016 Ruoveden maisema -taiteilijasymposiumissa. Työskentelyymme ei ole kuulunut kirjoitettua ohjelmaa, eikä meillä ole osoittaa työskentelylle muodollista yhtäläisyyttä. Teokset ovat silti luontevasti rinnan esillä ja rakentavat ehjän näyttelykokonaisuuden.

Jokaisella maalarilla on oma, ainutkertainen taiteilijalaatunsa. Teokset ovat kuitenkin syntyneet yhteisistä kokemuksista ajassa ja paikassa, Plein air –taiteilijasymposiumeissa. Näyttelyteokset ovat ulkoilmamaalauksia maisemista Ruovedellä, Jäminkipohjan ja Muroleen kylissä. Teosten sisällä ovat merkitsevinä työskentelemämme kesäpäivät ja paikassa käymämme keskustelut. Katsomme niissä maailmaa samanaikaisen havaintokokemuksen kautta.